fbpx

Çocuk Gelişimine Masalların Faydaları Nelerdir?

Masalların çocuk gelişimine faydaları say say bitmez bir durumdadır. İnsanlar, kendi yaşadıklarını, atalarının yaşadıklarını masallarda geçen kahramanlara yükleyerek gelecek nesillerine öğüt vermek, ikaz etmek amacıyla masalları araç edinmişlerdir. Çocuk masalları her ne kadar olağanüstü dünyalardaki fantastik karakterlerden oluşsa da gerçek dünyadan gerçek dersler verir.

En başında söylenmelidir ki masallar çocukların hayal güçlerini yönetmek için çok büyük bir öneme sahiptir. Çocuklar nesneleri kavramaya başladıkları dönemlerde her şeyi somut olarak gözlemlemek isterler. Uzaklık, yakınlık, çokluk hepsi için somut bir şey görmek isterler. Çocuklara okunan masallar ise onları hayal alemlerine sokarak yeni bir dünya yaratırlar. Bu dünyada hayvanlar konuşabilir, insanlar uçabilir, cadılar ve devler savaşabilirler. Böylece çocuk aslında her şeyin somut olmadığını, bir hayal evreninin de var olduğunu anlar. Tüm bunlar doğrultusunda masallar, çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimini pozitif yönde etkiler.

Masallarda iyiler ve kötüler, güzeller ve çirkinler, doğrular ve yanlışlar bir arada verilir. Bu zıtlıklarda her zaman iyi, güzel ve doğru olan taraf kazanır. Böylece çocuk hem zıtlıkların doğurduğu sonuçları öğrenir hem de bu zıtlıklardan bir ders çıkartır. Tüm bu zıtlıkların sonrasında sorunlar çözülür, herkes mutlu olur. Bu durumda çocuk herhangi bir negatif durumla karşı karşıya kaldığında sorunların çözüleceğini, her gecenin bir sabahı olduğunu öğrenir.

Erken yaşlardan itibaren çocuğa okunan zeka geliştirici masallar, çocuğun okuryazarlık gelişimini destekler. Çocuk hem erken yaşta okuma- anlama becerilerini kazanır hem de dinleyip kitabı takip ederek harfleri öğrenir. Çocukluğu boyunca masal dinleyen kitap okuyan çocuklar okuma hevesiyle büyüyor ve kitap okumaya teşvik ediliyor. Kitap okumayı seven çocuk ise ileride entelektüel kimliği dolu bir birey olarak karşımıza çıkıyor.

Masallar çocuğun odaklanma becerisi için de fazlasıyla önemlidir. Küçük yaşlardaki çocuklar uzun masallara tam anlamıyla odaklanamayacakları için onlara kısa çocuk masalları çok da yarar sağlar durumdadır. Çocuklar masalın devamını beklerken olay sıralarına dikkat ederek gelecekteki odaklanma sürelerine erken yaşlarda katkı sağlarlar.

Tüm bunların yanı sıra masallar, çocuğun ana dilinin gelişimine de katkı sağlıyor. Atasözleri, deyimler, tekerlemeler, benzetmeler ve daha nice dilimizin yapı taşları masallarda yer ediniyor. Böylece çocuğun kelime haznesi gelişiyor, atasözü ve deyimlerle yine hayal dünyaları pekişiyor.

Masallar aynı zamanda çocuk ve okuyucu arasında derin duygusal bir bağ kurulmasını sağlıyor. Çocuk kendini güvenli bir alanda hissediyor, rahatça uykuya dalabiliyor. Aynı zamanda okuyucunun jest ve mimikleri sayesinde olayları verilen tepkileri hissediyor ve bunları belleğine kazıyor.

 

] }