fbpx
Hümanizm Nedir? Hümanizm İlişkileri Nedir?
Hümanizm Nedir? Hümanizm İlişkileri Nedir?

Hümanizm Nedir? Hümanizm İlişkileri Nedir?

Hümanizm Nedir?

Hümanizm Nedir? Birçok insan dini inanışa sahip ve bu inanışların hayatların anlam kattığını söylüyor. Bir yaratıcının olduğu düşüncesinin onları rahatlattığı ve yaşamlarında yol gösterdiğine inanıyorlar. Peki Tanrı olmadan da hayatın bir anlamı olabilir mi? Hümanistlere göre Tanrı olmadan da hayatın bir anlamı var.

Hümanizm sanıldığının aksine terimsel tanım olarak “sevgi”ye dayanmaz. Daha felsefi ve bilimsel bir temeli içinde barındırır. Türkçeye çevirirsek “insan-merkezcilik” diyebiliriz. Yani tanrı-merkezcilik bir anlamda reddedilir ve insan-merkezcilik esas alınır. Başka bir deyişle insanı evrende en yüksek ve tek olarak gören bir anlayıştır. Hümanizmin temel taşlarını insanı korumak,yüceltmek ve geliştirmek oluşturur. Yine kanunların oluşturulması ve düzenlenmesinde de  tanrı-merkezcilik değil, insan-merkezcilik esas alınır. Örneğin bir olayın değerlendirilmesinde tanrının hoşnutluğundan ziyade insanın hoşnutluğu önemsenir. Bu nedenle de sekülerizmle sıkı bir bağı vardır.

Hümanizm ve Din

Hümanizmin temeli bireysellik ve sekülerizm olmak üzere iki temel inanç üzerine inşa edilir. Hümanistlerin büyük bir çoğunluğu ateist veya agnostiktir. Yani tanrının varlığına şüpheci yaklaşırlar. Reenkarnasyona veya ölümden sonraki yaşama inanmazlar ve bu dünyanın yaşanılacak tek şans olduğuna inanırlar. Dini görüşlerin özgürce ifade edilip açıkça tartışılabilmesi gerektiğini savunurlar.

Hümanizm ve Ahlak

Hümanistler kanun ve kuralları reddetmezler. Ahlak anlayışları otonomdur. Dini metinler veya kurallara değil, mantığa dayalıdır. Hümanistlere göre özgür düşünülmeli ve kendi ahlaki kurallarını oluştururlar. Dini açıdan yanlış olan bir olayı hümanist biri de yanlış bulabilir fakat bu fikri mantığına dayandırır.

Hümanizm ve Doğa

Hümanizme inananlar sadece insanların iyiliğini değil, doğanın ve tüm varlıkların da iyiliğini ve mutluluğunu önemser. Doğayı olduğu gibi kabul eder ve korur.

Hümanizm ve Bilim

Hümanizm anlayışı bilim ve sanata büyük önem verir. Dünya hakkındaki bilgileri deneye,gözleme ve mantığa dayanır.Problemleri çözmenin en kolay ve en iyi metodunun bilim olduğunu savunurlar. Hiçbir düşüncenin mantıksal bir dayanağı yoksa kabul edilmemelidir.

Hümanizm ve Eğitim

Hümanistler okulda öğrencilere din dersinin verilmesinden rahatsızlık duyarlar. Eğer bir din dersi verilecekse objektif olmasını ve tüm dinlere aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini düşünürler. Çocuklara tüm dinlerin görüşleri tarafsız ve eşit şekilde anlatılıp özgürce seçim şansı verilmesi gerekir. Din dersi yerine felsefe dersini savunurlar.

Hümanizmin İlkeleri

  • Merhamet duygusunu barındırır.
  • Özgür düşünce ve seçim yapısını savunur.
  • Sosyal sorumluluk bilincinin oluşmasını amaçlar.
  • Her insanın onurlu ve değerli olduğunu düşünür.
  • Özgür ve açık bir toplumun oluşması için çabalar.

Hümanistlere Yöneltilen Eleştiriler

  • Birçok insan hümanizmin ütopik olduğunu düşünüyor. Bunun sebebiyse mantık ve bilimle dünyaya barış ve mutluluk getirilemeyeceğini düşünüyorlar.
  • İnsanların hayatı boyunca varoluş sebebini aradığına inanıyorlar.Bu sorunun cevabını da bilim ve mantığın veremeyeceğini düşünüyorlar. Bu nedenle hümanizmin cevaplayamadığı soruların var olduğunu söylüyorlar.
  • Akıl ve bilimin sınırlı olduğunu ve her konuda yeterli olmayacağını düşünüyorlar ve hümanizm görüşünün çok iyimser olduğunu öne sürüyorlar.

Hümanizmin Tarihi ve Gelişimi

İlk çağlardan beri insanlar Tanrının varlığını sorguluyorlar.Hümanizmin sahip olduğu değerler Rönesans’a, İslam Altın Çağı’na ve Antik Yunan’a dayanmaktadır. Hümanizm terimi daha çok batı felsefesine bağıdır. Hümanizm terimi 19. yüzyılın başlarında, 15. yüzyılda  İtalya’da klasik edebiyatla ilgilenen kişiler için söylenen umanista sözcüğünden kökenlenir.

Kadınlar ve erkekler, siyahlar ve beyazlar ve Dünya’da yaşayan tüm insanlardan bahsettiğimizde hümanizmden bahsediyoruz. -Gloria Steinem

İlginizi çekebilir: Meditasyon Nedir? Faydaları Nelerdir? Meditasyon Çeşitleri Nelerdir?