fbpx
Kendilik Psikolojisi Nedir?

Kendilik Psikolojisi Nedir?

Narsistlik yapısı içerisinde ikincil olarak benlik gelişiminin süreçlerine odaklanma süreci Kohut tarafından savunulmuştur. Kendilik psikolojisi nedir sorularının yanıtını vermeden önce hangi dönem itibari ile insanların içerisine yerleştiğinin çözümlenmesi gerekir. Kendilik bilimsel olarak bakıldığında zihinsel bir tasarım olarak nitelendirilir.

Bu psikoloji henüz ana rahminde iken bireylerin ruhsal dünyası içerisine yerleşir. Yetenekler ile amaçlar alanında bulunan bir noktadır. İnsanların benliğini kazanması önemli bir olgudur. Kendi kabuğunun içinde ve dışında yaşam şekilleri bu psikolojinin ana kaynaklarını oluşturur. Kendilik doğumdan itibaren çocukların içinde olan ışığın ortaya çıkarılma şeklidir.

Kendilik Psikolojisi Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Kendilik psikolojisinin temeli psikodinamik teorisi ile başlar. Her bireyde ilgi alanlarının en ön kısmında benliğin yer aldığı bilinir. Kişilerin kendileri ile yaşadıkları hayat içerisindeki bağımsızlıkları, bütünleştirici özellikleri ve kendilerini harekete geçirebilme gücü benliğin en temel öğesidir. Gelişim döneminden itibaren başlamak koşulu ile çocukların içerisindeki benlik yani kendilik psikolojisinin sağlanması ve bunun kontrolü bireyin kendi elindedir.

Kohut’a göre bu kontrol sağlaması yapılırken ego, edo, id gibi yaptırımlar kişilik belirleyicisi olur. Hangi yaşta olduğu hiç önemli olmaksızın kontrolün sağlanması için toplumsal ortam şartları da ön plana çıkıyor. Sağlıklı bir şekilde kendilik psikolojisi kontrolü sağlanabilmesi için aynalama, idealize etme, bütünleşme teorileri gereksinimlerinin karşılanmış olması gerekir.

Kendilik Psikolojisi Algısı Ne Demektir?

Kendilik psikolojisinin kendi alanında temel gereksinim olarak üç başlıkta algılanabilir. Bunlar içerisinde aynalama yani spiegelung kişinin kendini eşsiz hissetmesi için destekleyeceği bir durumdur. Bu temel gereksinim ile çocuğa özgüven kazanımı sağlanır. İdealisierung yani idealize etmek ise bir çocuğun oyun oynarken sakinleşmesini sağlamak amacı ile bir farkındalık yaratılmasını sağlar.

Bu edinim sayesinde çocuk birilerine ihtiyaç durmadan kendini oyalama yöntemlerini bulur. Üçüncü temel kavram ise integration yani bütünleşme yine Kohut’a göre kendi yeteneğini keşfetmeye teşvik eder. Sosyal ortamlarda bulunma ve adaptasyon süresi bu algı sayesinde gerçekleşir.

Kendilik Psikolojisi Bozuklukları Nasıl Giderilir?

İnsanların kişilik psikolojilerinde oluşan bozukluların temel nedeni gelişimde benlik zedelenmeleridir. Belirlenen üç temel gereksinim yani idealize etmek, aynalama ya da bütünleşme ilkeleri uygulamaya geçilmediği takdirde bozuklukların olması kaçınılmazdır. Benlik zayıflığına kişisel teori içerisinde verilen isim narsisizmdir. Psikolojik bozukların benlikte sorunlara yol açmaması açısından kendilik oluşumunda temel ilkelerin benimsetilmesi aşamasında ebeveynlere çok iş düşer.

Anne ve baba gözünde bir çocuğun sevgi içerisinde büyütülmesi, gurur duyulabilir olması, yetiştirme esnasında adalet ve eşitlik mekanizmasının doğru bir şekilde işletilmesi gerekir. Ayrıca alınacak ortak kararlar ve kararların uygulanılması aşamasında düşünce fikir ayrılığı yaşanmaması, kendilik psikolojisi bozukluklarının giderilmesi hususunda giderilebilir ölçü olarak karşımıza çıkar.

Kendilik Psikolojisinde Bilinç

Kişilik, benlik ve ben merkezcilik olgularının birleşmesinden oluşan kendilik psikolojisinin temelini oluşturur. Kişinin kendini kendisi yapması duygularını, davranışlarını, konuşmalarını ve fikirlerini algılayarak biçimlendirmesi sayesinde olur. Beden yapısı, hayati tüm işlemlerin gerçekleştirilebildiği bir kavram bütünüdür. Kendilik psikolojisi nedir bilinci içerisinde insan üzerindeki temek görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

  • Çevresel faktörler ile iyi bir iletişim kurabilmek
  • İç güdüleri kontrol edebilmek
  • Etraftan gelen uyarıları sınırlayabilmek ve sıralayabilmek
  • Algı kanallarının açık olması
  • Gerçekler üzerinde bilinçli olmak ve gerçeği algılamak, anlamak ve uyum sağlamak
  • Geleceğe dair planlamalar yapmak
  • Kaygılardan kurtulabilecek şekilde savunma mekanizmaları oluşturmak

Bilinçli bir kendilik psikolojisi nedir sorusuna ise kısaca, ben neyim, ne yapabilirim, yeteneklerim, yeterliliklerim, değerlerim, hayat beklentilerim gibi başlıklara cevap verebilme yetisine sahip olmak gerekir.

] }