fbpx

Şizofreni Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Şizofreni, gerçeklik algısında bozukluklarla karakterize olan ciddi bir psikiyatrik bozukluktur. Kişilerde düşünce, davranış ve duyguların anormal şekilde değişmesine neden olur. Şizofreni semptomları arasında halüsinasyonlar (gerçekte olmayan duyular), yanılsamalar (gerçek dışı inançlar), düşünce bozuklukları, sosyal çekilme, konuşma bozuklukları ve duygulanım bozuklukları yer alır.

Şizofreni semptomları, genellikle genç erişkinlik döneminde başlar ve tedavi edilmezse yaşam boyu devam edebilir. Tedavi, antipsikotik ilaçlar ve psikososyal tedavileri içerir. Ayrıca, destekleyici bir çevre ve sürekli tedavi planlaması da önemlidir. Şizofreni kesin nedeni bilinmese de, genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Şizofreni Alt Türleri Nelerdir?

Şizofreni, alt tipleri olmayan bir bozukluk olarak kabul edilir. Ancak, semptomlar ve belirtiler bazı alt gruplara ayrılabilir. Bu alt gruplar, hastalığın belirtilerinin yoğunluğuna ve belirtilerin ne tür olduğuna bağlı olarak sınıflandırılabilir. En yaygın şekilde kullanılan sınıflandırmalar şunlardır:

 1. Paranoid Şizofreni: Yanlış inançlar ve halüsinasyonlar (genellikle duyusal algılama bozuklukları) gibi belirtiler gösteren bir alt tip olarak kabul edilir.
 2. Hebefrenik Şizofreni: Kişilik değişiklikleri, sosyal çekilme, konuşma bozuklukları ve anlamsız davranışlar gibi belirtileri olan bir alt tip olarak kabul edilir.
 3. Katatonik Şizofreni: Yavaşlama veya aşırı hareketlilik gibi hareket bozuklukları, söz konusu olduğunda, bir alt tiptir.
 4. Rezidüel Şizofreni: Diğer alt tiplerin belirtilerinin hafiflemesi veya tamamen kaybolması sonucu kalan semptomlarla karakterize edilen bir alt tiptir.
 5. Farklılaşmamış Şizofreni: Belirgin bir alt tip belirlenemeyen şizofreni vakalarına verilen ad.

Bu alt tipler, hastalığın belirtilerinin klinik açıdan daha net bir şekilde tanımlanmasına ve hastalığın tedavisinin daha iyi planlanmasına yardımcı olabilir. Ancak, bazı uzmanlar alt tiplerin tanımlanmasının, hastalığın tedavisinde çok fazla bir fark yaratmadığına da dikkat çekmektedir.

Şizofreni Belirtileri Nelerdir?

Şizofreni belirtileri, genellikle yavaş yavaş gelişen semptomlarla karakterizedir. Belirtiler genellikle genç erişkinlik döneminde başlar ve zamanla kötüleşebilir. Şizofreninin belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve aşağıdakileri içerebilir:

 • Düşünce bozuklukları: Düzensiz, tutarsız ve çelişkili düşünceler, konuşmada kopukluklar ve açıklanamayan inançlar veya fikirler.
 • Halüsinasyonlar: Gerçekte olmayan sesler, görüntüler, kokular, tatlar veya dokunsal duyumlar gibi hisler.
 • Yanılsamalar: Gerçek dışı inançlar veya fikirler. Örneğin, kişinin bir başkasının kendisine zarar vermek istediğine inanması gibi.
 • Sosyal çekilme: İletişim kurmakta zorlanma, arkadaşlık ve sosyal etkileşimlerden kaçınma, yalnızlık ve toplumdan soyutlanma.
 • Duygusal bozukluklar: Duygusal tepkilerin uygun olmayan şekilde değişmesi, hissedilen duyguların belirsizleşmesi veya hissedilmemesi.
 • Motor bozuklukları: Durgunluk, hareketsizlik

Şizofreni Tedavisi Nasıl Olur?

Şizofreni tedavisi, antipsikotik ilaçlar, terapi ve diğer destekleyici tedavilerden oluşur. Tedavinin hedefi, semptomların kontrol altına alınması ve hastanın işlevselliğinin iyileştirilmesidir. Antipsikotik ilaçlar, psikotik semptomları azaltmak için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar, beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzenleyerek işlev görürler. İlaçların kullanımı, dozajı ve süresi doktor tarafından belirlenir.

Terapi, şizofreni tedavisinin önemli bir bileşenidir. Bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi gibi çeşitli terapi yaklaşımları kullanılabilir. Terapi, hastanın semptomlarını anlaması, düşünce ve davranışlarını değiştirmesi ve sosyal becerilerini geliştirmesi konusunda yardımcı olabilir. Diğer destekleyici tedaviler arasında destekleyici eğitim programları, iş rehabilitasyonu, ilaç yan etkileri yönetimi ve diğer sağlık sorunları için tedaviler bulunur.

Şizofreni tedavisinin etkinliği, hastanın tedaviye erken yanıt vermesine ve tedavinin düzenli olarak takip edilmesine bağlıdır. Tedaviye bağlılık, hastanın semptomlarının kontrol edilmesine ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesine yardımcı olur.

] }