fbpx
Libido Kuramı
Libido Kuramı

Libido Kuramı

Libido Kuramı

Öncelikle libido kavramını bilmiyorsanız lütfen tıklayınız.

Cinsel heyecanın kimyasal temeli üzerine yapılan bu tahminler, cinsel yaşantının tinsel (psişik) dışlanmasına egemen olma yolunda yarattığımız yardımcı düşüncelerle uyuşmaktadır. Nicedir, değişebilir güç olarak saptadık libido kavramını. Cinsel heyecan alanındaki değişme ve süreçleri ölçebilecek bir güç. Bu libidoyu, tinsel süreçlerin ardında genel olarak bulunan enerjiden, ayn kaynağa sahip olmasıyla ayınyor ve ona, nicel bir karakter veriyoruz.

Libido enerjisiyle öbür tinsel enerjiyi ayırırken, organizmanın, cinsel süreçleri, özel bir kimya yardımıyla, beslenme süreçlerinden ayırt ettiği koşulunu öne sürüyoruz. Bozukların (sapıkların) ve psikonevrozlann çözümlemesi, bu cinsel heyecanın, salt sözü geçen cinsellik bölümlerinden değil, bütün
beden organından çıktığı görüşüne götürmektedir.

Böylece, tinsel (psişik) temsilcisine ben-libidosu diyeceğimiz, üretimi, büyümesi veya küçülmesi, bölünmesi veya itilmesi, gözlenen psioseksüel görünümleri (fenomen) sağlayacak libido quantumu görüşün varıyoruz.

Ben libidosu, çözümleyici incelemeye çok rahat açıktır. Ancak, cinsel nesneleri kavrayacak tinsel (psişik) kullanıma vardığı, nesne libidosu olma durumunda.

O halde, ben libidosunu, nesnelerde yoğunlaşmış, onlarda saptanmış veya bu nesnelerden ayrılmış, o nesnelerden başkalarına, bu konumlardan, bireyin cinsel işlevliğine (doyuma, yani, libidonun bölümsel veya geçici olarak sönmesine varan işlevliğe) aktarılmış olarak görüyoruz. Adı geçen aktarma nevrozları denen kesin bir içe bakış sağlar bize. Nesne libidosunun yazıtı (kaderi) konusunda, o libidonun, nesnelerden doğduğunu, belli gerilim durumlarında bir süre oyalandığını ve sonunda ben-libidosu olmak üzere bene  döndüğünü söyleyebiliriz.

Nesne libidosuna karşıt olarak, bcn-libidosu’na narsist-libido da diyoruz aynı zamanda. Psikanaliz alanından, aşılmasına izin verilmeyen bir sınırın ötesine, narsist libido ülkesine bakar gibiyiz ve her ikisi (psikanaliz, narsist libido) arasında bir bağlantı tasarlıyoruz.

70 Narsist libido veya ben libidosu, büyük bir depo gibi görünüyor. Nesnelere, bu depodan gönderilen güçle sahip ç ıkılır. (Cinsel nesneler, bu depo aracılığıyla belirlenir.) Nesneler bu depoya yeniden geri döner. Ben ‘in, narsist libido yönünden ele geçirilmesi, ilk çocukluk yıllarında gerçekleşmiş bir ana durum olması, libidonun sonraki bildirileriyle giz-
lense de, bu bildirilerin ardında varlığını sürdürür.

Nevrotik ve psişik bozukluklar hakkındaki bir libido kuramının görevi, gözlenen görüntüleri (fenomenleri) ve geliştirilmiş süreçleri, libido ekonomisinin terimleri içine almaktır.

Ben libidosunun serüvenine, özellikle daha derin psikotik bozukluklar söz konusu olduğunda, daha büyük bir anlam yükleneceğini tahmin etmek kolaydır.

Libido kuramı yazımızda önemle yaptığımız sonuçlar; Araştırmamızın aracı olan psikanaliz, bize, nesne libidosunun değişmeleri hakkında bilgi sağlar. 71 Ben ‘e etki eden öbür enerjilerden, ben libidosunu doğrudan doğruya ayırt etmeye yarar.

Libido kuramının daha ileri götürülmesi, böylece, geçici olarak, salt kurgu (spekülasyon) alanında olanaklıdır.

Ancak, C.G. Jung’un yaptığı gibi, libido kavramından (psişik itki gücüyle libido birleşmiştir bu kavramda) vazgeçilirse, şimdiye değin yapılan psikanalitik gözlemin yaran bir yana bırakılmış olur. Cinsel itki uyanlannın, başkalanndan ayn olması ve böylece, libido kavramının, salt cinsel itki uyansına özgü kalması, cinsel fonksiyonun, apayn ve yukarda tartıştığımız kimyasını güçlü biçimde destekler.

] }