fbpx
EMDR Nedir? Kimlere Uygulanır?
EMDR Nedir? Kimlere Uygulanır?

EMDR Nedir? Kimlere Uygulanır?

Terapi son yüzyılda ve özellikle de son yıllarda önem kazanmış ve sağlıklı insanların dahi hayatlarını iyileştirmeleri daha iyi hale getirmeleri anlamında ilerleme kat edebilmeleri için başvurdukları bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Yüzlerce terapi çeşidi vardır ve bunlardan birisi de EMDR terapisidir.

EMDR çok sağlam bir psikoterapi yaklaşımıdır ve Türkçe karşılığı göz hareketlerinin kullanımı ile duyarsızlaştırılması ve yeniden işlenmesi anlamına gelmektedir.

Birden fazla ekolden kavramları barındıran, tanılanmış durumlara spesifik protokolleri kullanan ve özellikle de kişinin travmatik anılarıyla çalışan bütüncül bir yaklaşımdır.

EMDR Terapisinin Uygulama Alanları

Özellikle yoğun endişe, kaygı ve korkular için kullanılsa da günümüzde kullanım alanı psikiyatrik hastalıkların tedavisini destekleyici olacak şekilde genişlemiştir.  EMDR terapisinin kullanıldığı alanlar:

 • Deprem, savaş, trafik kazası gibi travmatik etkiler bırakan olayların ardından tedavi edici olarak kullanılabilmektedir.
 • Olumsuz denilebilecek ve ağır yaşam tecrübelerinde de kullanılır.
 • Ayrıca travmaların ya da olumsuz tecrübelerin neden olduğu depresyon, öfke nöbeti gibi durumların da tedavisinde kullanılabilir.
 • Boşanma, ailede çatışma gibi kriz durumlarında ve fobilerle kaygı bozukluğunun tedavisinde de kullanılabilir.

Anlayacağınız üzere problem çözümü üzerine kurulu bir terapi yaklaşımıdır. Bütüncül terapi denmesinin nedeni ise pek çok ekolden yararlanıyor olmasından ileri gelmektedir.

EMDR Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı?

1987 yılında Francine Shapiro adlı psikolog tez yazdığı ve doktorasını tamamlamaya çalıştığı dönemde bunalım dolu zamanlar geçirmekteymiş. Aklında bir dolu sorunla uğraşırken yolun kenarındaki banka oturur ve tenis maçı oynayan insanları seyrederken kafasını kurcalayan sorunlardan uzaklaştığını fark eder.

Bu durumu araştırdığında gözünü sürekli olarak bir sağa bir sol tarafa hareket ettirdiğinde beynin iki lobunu çalıştırdığının ve böylelikle de travmalardan kurtulduğunun farkına varmıştır.

Bu şekilde ilk defa fark edilen EMDR terapisinin geliştirilmesi ise bu olaydan sonra yıllarca süren bilimsel çalışmalar sonucu olmuştur.

Sistematik bir terapi yöntemidir. Ve bu yöntem terapistler tarafından danışanlara uygulanmaktadır. Şimdi de nasıl uygulandığına bir göz atalım.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

Sırasıyla EMDR terapisi esnasında terapist tarafından uygulanan 8 aşama vardır:

 1. Anamnez alınması: Hasta bilgilerinin alındığı aşama diğer terapi yöntemlerinde olduğu gibi EMDR terapisinin ilk aşamasıdır.
 2. Hazırlık: Hastanın bilgilendirildiği aşamadır. Süreçle ilgili uygulamalarla ilgili bilgiler verilir.
 3. Değerlendirme: Travmatik anının belirlenmesi ve bu anıya dair danışanın inancının belirlenmesi yapılır. Ayrıca danışanın değiştirmek istediği inancın yerine hangi inancı koymak istediğine de bu değerlendirme kapsamında karar verilir. Travmatik anıya dair inancın gerçekliliği ve ne kadar düzeyde rahatsızlık verdiği puanlama yöntemiyle danışan tarafından belirlenir.
 4. Duyarsızlaştırma: Danışanın göz hareketlerinden yararlanılarak terapistin anılarla ilgili olumsuz duyguları duyarsızlaştırdığı aşamadır. Terapinin özünün gerçekleştiği aşama da denilebilir.
 5. Yerleştirme: Travmatik olayla ilgili olumsuz inançların yerine olumlularının getirilmeye çalışıldığı aşamadır.
 6. Beden Tarama: Danışanın bedenini taraması beklenir. Herhangi bir olumsuz duyum olup olmadığına bakılır.
 7. Tamamlama: Danışanın hayatına bundan sonra nasıl devam edileceği üzerine konuşulup danışandan bu konuda notlar alması istenebilir.
 8. Yeniden Değerlendirme: Seanstan sonraki seansta bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır ve yeni travmatik anılar için aynı basamaklar uygulanmaya geçilir.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapisinin ne kadar süreceği danışanın travmatik anılarının sayısına bağlıdır. Ancak EMDR terapisi süreci gereği kısa zamanlı terapiler grubunda yer almaktadır.

EMDR terapisinin etkililiği birçok uluslararası sağlık kurumu tarafından kabul edilmiştir. Bu anlamda danışanlar güvenle bu terapiyi yapanlara başvurabilirler. Ancak EMDR terapisinin kısıtlılığı daha çok geçmişe yönelik travmatik problemlere yöneliyor olmasıdır.ca

 

] }