fbpx

Dil ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?

DKT olarak kısaltılan dil ve konuşma terapisi; ses, dil, konuşma, iletişim ve yutma bozukluklarına sahip olan her yaştan bireye tedavi ve danışmanlık hizmetinin sunulmasını kapsamaktadır. Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlıların katılım gösterebildiği terapiler yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilmektedir. Bireysel terapinin yanı sıra grupla terapi almak da mümkündür.

Dil ve Konuşma Terapisti Hangi Alanlarda Çalışır?

Ses ve konuşma bozuklukları, iletişimin önündeki en büyük engellerden biri olarak dikkat çekerken her yaş grubundan bireyde görülebilmektedir. Tedavi edilmediğinde kişinin kendini iyi ifade edememesi bağlı olarak özgüven yetersizliği ve kendini suçlama davranışı gibi psikolojik sorunlara yol açabilir.

Dil ve konuşma terapisti, iletişimin önündeki en büyük engellerden olan ses ve konuşma bozukluklarının ayırıcı tanısı, değerlendirilmesi, tedavisi ve önlenmesi amacıyla hizmet vermektedir. Ayırıcı tanı ve kapsamlı değerlendirmenin ardından danışanın sorunları ve sorunlara yönelik çözüm yolları belirlenmektedir. Kapsamlı terapi sürecinin ardından danışanın akıcı ve sağlıklı bir şekilde konuşması amaçlanmaktadır.

Dil ve konuşma terapisti aşağıdaki sorun ve rahatsızlıkların önlenmesi, tanısının konulması ve müdahale programının hazırlanarak tedavisine başlanmasında rol oynamaktadır:

 • Artikülasyon bozuklukları
 • İnme sonrası oluşan dil ve konuşmanın kaybı (Afazi)
 • Dil gelişim problemleri
 • Demans, alzheimer, Parkinson ve ALS gibi nörolojik bozukluklar
 • Trakeostomi ve larenjektomi gibi yutma ve konuşmayı etkileyen cerrahi müdahalelerin sonrası
 • İşitme kaybı yaşayan çocuk ve ergenler
 • Gelişim yetersizliği görülen otizm gibi özel gereksinimli çocuklara yönelik dil ve konuşma terapisi
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Özgül dil bozuklukları
 • Ses bozuklukları
 • Yutma ve yutkunma bozuklukları

Dil ve konuşma terapistleri, ses ve konuşma bozukluklarının önlenmesi, tanısının konulması, tedavi programının hazırlanması ve terapinin yürütülmesi sürecinde diğer uzmanlar ile işbirliği içerisinde çalışabilmektedir. Ses bozukluğunun altında yatan nedenin araştırılması için KBB hekimleri tarafından kapsamlı bir muayenenin gerçekleştirilmesi gerekebilmektedir.

Bazı ses ve konuşma bozukluklarının tedavisinde dil ve konuşma terapisi tek başına yeterli olurken bazı durumlarda ek olarak medikal ya da cerrahi tedavi sonrası eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Terapi ile danışanın çevresi ile mümkün olan en iyi şekilde iletişim kurmasını sağlamak, kendi potansiyelini yansıtmasına yardımcı olmak ve özgüvenini yükseltmek amaçlanmaktadır. Diğer alt amaçlar ise danışan özelinde değişmektedir.

İRE Dil Konuşma Merkezi ile Dil ve Konuşma Terapisi

2011 yılının Haziran ayında Ümmühan Erkoç tarafından kurulan İRE Dil Konuşma Merkezi, İstanbul’da Amerikan standartlarına uygun şekilde nitelikli terapi hizmeti sunmaktadır. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere toplam 4 dilde terapi ve değerlendirme hizmetinin verildiği konuşma merkezi, ileriye dönük vizyon ve misyonu ile danışanların umudu olmaktadır.

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi lisans eğitiminin 3.yılında Universtiy Of Illinois Medical Center at Chicago’ya burslu kabul edilen Ümmühan Erkoç, stajı sırasında dünyanın önde gelen rehabilitasyon merkezlerinden biri olan Rehabilitation Institube of Chicago’da da 1 aylık eğitimi burslu olarak eğitim almaya hak kazanmıştır. Daha sonrasında kariyer gelişimini Amerika’da Dil ve Konuşma Terapisi üzerine sürdüren Erkoç, Northeastern Üniversitesi’nde Konuşma – Dil Patolojisi üzerine yüksek lisans yapmış ve 2009 yılında yüksek lisans derecesi ile eğitimini tamamlamıştır. New York’ta 1 yıl yasal olarak çalışmış, birçok mesleki kursa katılmış ve özellikle OTİZM konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinde terapilerde bulunmuştur. 12 yıldır Türkiye’de Nişantaşı’nda kurduğu İRE DİL KONUŞMA MERKEZİ’nde hizmet vermeye devam etmektedir.

] }