fbpx
Doğru İletişim Neden Önemlidir?
Doğru İletişim Neden Önemlidir?

Doğru İletişim Neden Önemlidir?

Doğru iletişim, hayatımıza anlam katar.  Hepimizin bildiği üzere,  insanoğlunun genel çabası kendini anlatabilmek ve karşısında ki insanları da anlamlandırabilmektir.  Tabi ki bu etkenlerde,  doğru bir iletişim sağlandığında olur.  Bizde sizlere,  insanlar çok önem arz doğru iletişim hakkında genel bilgiler vermeye çalışacağız.

İletişimin Tarihi

İletişim kavramı,  19. ve 20. Yüzyıl başlarına kadar;  telefonmektuptelgraf vb. araçlarla ele alınarak kişiler arasında sözü geçen araçlarla gerçekleştirilmiş bir ileti alışverişi olarak tanımlanmaktadır.  Zaman ilerledikçe iletişim olgusunun düz bir şekilde ilerlemediği anlaşılmış,  aksine;  ögelerin,  etmenlerin,  dinamiklerin farklı etkisiyle çok daha fazla zorlu yollardan geçtiği anlaşılmıştır.

İletişim Nedir?

Bir alıcıyla kaynak arasında ki bilgi alışverişini bir kanal vasıtasıyla gerçekleştirerek iletiye anlam kazandırma işlemine “iletişim”  adını veriyoruz.  Bir nevi,  insanların bilgi alış veriş sürecini temsil eden kavramdır iletişim diyebiliriz.  İnsanların birbirlerini anlaması için doğru iletişim kurmak şarttır.  İnsanlar sosyal çevrelerinde;  sağlıklı,  mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorlarsa kesinlikle çevreleriyle doğru iletişim kurmaları gerekiyor.  Bedensel ve ruhsal ihtiyaçları giderebilmek adına da iletişim çok çok önemlidir.  Şöyle ki;  doğa belli kanun ve kurallardan oluşmuştur.  İşte insanoğlu da bu kanun ve kuralları sağlıklı bir şekilde işletebilmek ve hayat mücadelesinde başarılı olabilmek adına iletişim büyük önem arz ediyor.

İletişim Türleri Nelerdir?

İletişime,  genel bakıldığında;  sözlü,  sözsüz ve yazılı iletişim olmak üzere üçe ana başlıktan oluşmaktadır.  Her bir iletişim türü farklı amaçları ve alanları yerine getirebilmek adına kullanılıyor.  Şimdi doğru iletişim öneminden bahsetmeden önce konuyu kavramak adına iletişim türlerinden kısaca bahsedelim:

Sözlü İletişim

Toplumsal hayatın hemen hemen her alanında,  özellikle de meslek yaşamında herkes mutlaka sözlü iletişim türünü kullanmak zorundadır.  Sözlü bilgilendirmeler yapma,  yüz yüze görüşmetelefonla görüşmelerhitaplarresmi konuşmalareğitim kursları gibi farklı türlerde iletişim kurulur.  Sözlü iletişimin olmazsa olmaz unsuru dildir.  Birey bir işe başvurduğunda,   insan kaynakları uzmanı ilk olarak kişinin güzel konuşup konuşmadığına bakar.  Eğer kişi,  sorulan sorulara yanıt verebiliyorsa,  kime ne söyleyeceğini,  nasıl söyleyeceğini biliyor ve söylediklerinin kesinlikle önem arz ettiğinin farkındaysa konuşmacı yüzde yüz başarıyı elde eder.

Yazılı İletişim

Mesajların,   karşıda ki kişiye yazı diliyle aktarılmasına;  yazılı iletişim adı verilmektedir.  Yazılı iletişim araçlarını;  özetlermakalelermektuplarraporlartutanaklarnotlargazetelerbasın bildirileriafişlerbroşürlerel kitaplarıilanlarbültenler ve elektronik ortamda gönderilen mesajlar olarak sıralayabiliriz.

Sözsüz İletişim

Doğru iletişim için sadece konuşmak yetmez.  Örneğin;  bir kişi,  elini yumruk yapmış dişlerini sıkıyor ve sizi sevdiğini söylüyor siz buna ne kadar inanırsınız?  Dimi,  inanmak gerçekten çok zor…   Evet,  iletişim için birinci araç dil fakat mesajın gönderilmesi ve alınması için iletişime katkı sağlayan başka etkenlerde bulunmaktadır.  Yani doğru iletişim için kişinin;  yüzde ki anlamları,  duruşu,  giyimi,  göz hareketleri,  ses tonu çok çok önemlidir.

Doğru İletişim Neden Önemlidir?

  • İnsanların, çevrelerinden haber alabilmeleri ve bilgi edinmeleri açısından iletişim çok çok önemlidir.
  • Ayrıca doğru bir iletişim öğrenmenin de gerçekleşmesini sağlar.
  • Doğru iletişim, insanların ilk olarak biyolojik ihtiyaçlarını karşılamaları için büyük öneme sahiptir.
  • Psikolojik süreçlerde de iletişimin önemi çok büyüktür.
  • Huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için kesinlikle doğru iletişim kurmak gerekiyor.
  • Toplumsal kuralları ve yasaları işletebilmek için iletişim çok çok önemlidir.
  • İletişim olmazsa eğer; diğer canlılar ve insanlar öğrenme eylemini gerçekleştiremezler.
  • Bilgi alış verişini de asla sağlayamazlar.
  • Toplumsal yaşamda bir takım eksiklikler olur doğru iletişim

 

] }